Wspólnoty w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi.

Rok 2022 / 2023

Lp. Grupa Czas i miejsce spotkania Osoba odpowiedzialna
1 RWWD – Rada Wspólnoty Wychowawczo-duszpasterskiej Ostatni Wtorek miesiąca g. 19.15 Ks. Zbigniew Hul
2 SSW – Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników III Czwartek miesiąca g. 19.00 / sala – organistówka Ks. Zbigniew Hul

Janina Wittstock

3 LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza Poniedz. i Czwartki g. 19.00 – salka LSO

Soboty od g. 8.30 – salka LSO

Ks. Dominik Iwański

Br. Tomasz Kędzierski

4 Wspólnota Żywego Różańca i Bożego Miłosierdzia II i IV Czwartek g. 19.00 – Kościół/sala – organistówka Ks. Paweł Boike

Barbara Kulling

5 Caritas I wtorek miesiąca Ks. Zbigniew Hul

Roman Marzec

6 AK – Akcja Katolicka III poniedziałek miesiąca g. 19.00/organistówka Ks. Zbigniew Hul

Adela Szramkowska

7 Krucjata Wyzwolenia Człowieka I sobota miesiąca / msza św. g. 8.00 Krzysztof Śramski
8 Duchowa Adopcja I sobota miesiąca / msza św. g. 8.00 Marian Mański
9 Chór „Św. Cecylia” Poniedziałki – g. 19.00 organistówka Ks. Zbigniew Hul

Teresa Kaleta

Krzysztof Brzozowski

10 SALOS – Salezjańska Organizacja Sportowa Spotkania w sekcjach sportowych Br. Tomasz

Jolanta Król

11 Spotkania Szachowe Środy g. 16.00 Salka LSO /przy kancelarii Ks. Zbigniew Hul
12 Pielgrzymki, wyjazdy rowerowe Miesiące: III-IX Br. Tomasz Kędzierski
13 Kościół Domowy – Kręgi Rodzinne (małżeństwa) III Niedziela miesiąca – msza św. o g. 12.30 / następnie Agapa w Oratorium Jolanta Piotr Komarniccy

Ks. Marek Michalak

14 Oratorium (młodzież) Środy, Czwartki, Piątki od g. 16.30 Ks. Dominik Iwański
15 OAZA – Ruch Światło – Życie

(dzieci i młodzież)

II i IV środa 16.30 młodzież

Sobota – Dzieci Boże g. 10-11.30 salka Oazy (klasy 3-5) – organistówka

Ks. Dominik Iwański

Szymon Kopicki

16 TEKA – „3 Kwadranse z Panem Bogiem” – duszpasterstwo młodzieżowe Wtorek g. 19.15 – Oratorium Ks. Dominik Iwański
17 Schola dziecięca Oratorium, Niedziela, g. 10.00 – potem Msza o 11.00 Joanna Pawłowska
18 Młodzieżowa Diakonia Muzyczna Oratorium, Poniedziałek, g. 19.30 – 21.00 Krzysztof Gatz

Ks. Paweł Boike

19 Diakonia Muzyczna Domowego Kościoła (dorośli) Oratorium, Czwartek, g. 20.00 – 22.00

Ostatni czwartek miesiąca spotkanie w Kaplicy w Szkole Sióstr Salezjanek

Środa – kościół Nab. Uwielbienia

Krzysztof Gatz

Ks. Paweł Boike

20 Poradnictwo rodzinne Spotkania – uzgadniane z prowadzącymi – informacja w kancelarii Małgorzata i Jarosław Szydłak

Szczegółowe Informacje o wspólnotach w kancelarii i stronie internetowej parafii: www.rumiakrzyz.pl; E-mail: rumiakrzyz@salezjanie.pl; Telefon: +48 512 097 058.