C:\Users\Zbigniew\Desktop\f-dekoracja-gwiazda-siedmioramienna-house-doctor-60-cm.jpg C:\Users\Zbigniew\Desktop\images.jpg

IX Rumski Konkurs na najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową

Grudzień 2021

Zapraszamy Dzieci z Rodzicami, Nauczycielami i Animatorami do udziału w KONKURSIE

Regulamin

Organizator Konkursu: – Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Patronat Konkursu: – Burmistrz Miasta Rumia, Ks. Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie O/Rumia

I TEMATYKA KONKURSU:

Wykonanie szopki bożonarodzeniowej z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji oraz folkloru kaszubskiego

II WARUNKI KONKURSU:

1 – W konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz dorośli wraz z całymi rodzinami z wszystkich Parafii Rumi oraz dzieci skupione w oratoriach, świetlicach, kołach plastycznych i innych organizacjach pozaszkolnych;

2 – Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz poruszane mechanicznie. 3 – Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się i nie spadały;

4 – Prace powinny zawierać na części niewidocznej trwałe przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora lub autorów,

5 – Szopki wykonane w kategorii szopka dziecięca, jeżeli będą wskazywały na wkład osób starszych będą oceniane w kategorii szopki rodzinne;

6 -Do konkursu mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach np. szkolnych;

7 – udziału nie biorą prace z lat ubiegłych!;

8 – Prace należy złożyć w dniu 17 grudnia br. w godzinach od 17.00 do 19.00 w szalce przy Biurze Parafialnym – ul. Kościelna 20;

III OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1 – Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Skład Komisji: przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Rumskich „ Pasjonat”, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia, Burmistrza Miasta Rumi, katechetów oraz Akcji Katolickiej – organizatora konkursu

2 – Podstawą oceny prac będzie : kategoria wiekowa;

I – SZOPKA RODZINNA

II – SZOPKA DZIECIĘCA – udział uczniów od 6 do 12 roku życia

III – SZOPKA SENIORA – udział osób powyżej 18 roku życia

3 – Kryteria oceny:

  • nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
  • ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,
  • walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).
  • dobór i wykorzystanie materiałów,
  • zawarte elementy kaszubskie
  • samodzielność wykonania pracy (np.  kupione figurki będą obniżały ocenę szopki)
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
  • wkład pracy,

IV NAGRODY PRAC KONKURSOWYCH:

– NAGRODA SPECJALNA Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia – dla pracy najpiękniejszej, zawierającej najwięcej elementów nawiązujących do tradycji kultury kaszubskiej

– NAGRODA KSIĘDZA PROBOSZCZA

– NAGRODA AKCJI KATOLICKIEJ

– NAGRODA SPECJALNA dla SZOPKI SENIORA

NAGRODY za I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowy

Termin i miejsce rozdania nagród: 19 grudnia – niedziela – po Mszy Św. o godz. 11 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi ul. Kościelna

IV WYSTAWA I ODBIÓR PRAC KONKURSOWYCH:

będą podane w późniejszym terminie w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej Parafii

Prace nieodebrane w tym terminie pozostaną do dyspozycji organizatorów

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Adeli Szramkowskiej – prezesa POAK przy naszej Parafii pod numerem telefonu: 507314-685 oraz na stronie internetowej parafii rumiakrzyz.pl

Ks. Proboszcz Prezes POAK Zbigniew Hul SDB Adela Szramkowska

Rumia 7 listopada 2021r.

C:\Users\Zbigniew\Desktop\images.png C:\Users\ZBIGNIEW\Desktop\AKCJA KATOLICKA\Znak_Akcji_Katolickiej.png D:\Users\Zbigniew\Downloads\logo-kosciola-z-NAPISEM-RGB.jpg

C:\Users\Zbigniew\Desktop\logo-858x800-1-230x214.jpg