Regulamin Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych Rodzinnych
w roku 2012
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi

 

 

 

Organizator Konkursu – Akcja Katolicka przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

– Ksiądz Proboszcz wraz z Katechetami Parafii pw. Podwyższenia Krzyża     Świętego w Rumi

Współorganizator       – Fundacja ”SŁOWO”

 

        I.            CELEM KONKURSU JEST:

 

– kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem,

– podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,

– przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,

– wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,

– pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,

– nawiązanie do dziedzictwa kulturowego,

rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień plastycznych.

 

 

      II.            TEMATYKA KONKURSU:

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, wykonanie figurek przez uczestników, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

 

    III.            WARUNKI KONKURSU:

 

 

1.    W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z całymi rodzinami z terenu Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi bądź uczniowie wraz z rodzinami, których szkoły należą do tej Parafii.

 

3.    Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w Konkursie w latach poprzednich.

 

4.    Każdy uczestnik – rodzina powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną
z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych.

 

5.    Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Prace powinny zawierać na trwałe przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora bądź całej rodziny.

 

6.    Termin i miejsce składania szopek:

·         Szopkę należy dostarczyć w dniu 15.12.2012 r. do sali Akcji Katolickiej mieszczącej się nad Biblioteką przy Oratorium od godziny 14.00- 15.30.

·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 grudnia 2012 r.

·         W niedzielę 16 grudnia będzie wystawa szopek w godzinach od 9.00-16.00 w salce bądź przed kościołem w zależności od pogody.

·           W niedzielę o godzinie 16.00 odbiór szopek.

 

 

IV.   OCENA I NAGRODY

 

1.    Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

 

2.    Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

·         tradycyjność i nawiązanie do konkursu szopki,

·         ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,

·         opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów,

·         wkład pracy,

·         samodzielność wykonania pracy (a nie np.  kupione figurki)

·         estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

·         walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).

 

3.      Komisja Konkursowa oceni szopki przyznając I, II, III, IV, V miejsce nagradzając wykonawców najpiękniejszych szopek.

 

6.      Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Prezes Akcji Katolickiej Adeli Szramkowskiej pod numerem: 507-314-685.