Wspomnienie Jana Pawła II

 

WSPOMNIENIE  BŁOGOSŁAWIONEGO JANA  PAWŁA  II

21 i 22 październik 2012

 

Tegoroczny Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny był obchodzony w Polsce 14 października.        W naszej Parafii w tym dniu obchodziliśmy Odpust Opatrzności Bożej, dlatego też przeniesione zostały obchody uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II na dni 21 i 22 października.

     W niedzielę 21 października br. członkowie  Akcji  Katolickiej zorganizowali wystawę pt. „ Błogosławiony Jan Paweł II – wspomnienie”. Były pamiątki z audiencji          w Watykanie, wejściówki do sektorów                  i fotografie zrobione podczas pobytu Papieża      w Gdyni, czy też na Gdańskiej Zaspie. Znalazły się także gazety „Solidarność” z lat 80 ubiegłego stulecia, korespondencja z okresu leczenia Ojca Świętego po zamachu w maju 1981r oraz liczne książki napisane przez Jana Pawła II , jak też liczne wydawnictwa poświęcone wydarzeniom pontyfikatu.

Wystawę obejrzało niewielu parafian, a najsmutniejsze jest to, że nie zajrzały dzieci i młodzież, a to głównie Im była dedykowana wystawa  o Ojcu Świętym, którego wielu jeszcze pamięta, a zwłaszcza Odejście Papieża               2 kwietnia 2005 roku

        

          22 października  o godz.18.30 odbyła się w Naszym Kościele Msza Św. koncelebrowana w intencji rodzin naszego Miasta. W Eucharystii uczestniczyła Pani Burmistrz Elżbieta Rogala – Kończak oraz  wierni nie tylko    z naszej Parafii. Po Mszy Św. w milczeniu i skupieniu wyruszyła procesja  do Figury  Błogosławionego Jana Pawła II gdzie spotkali się wierni sąsiednich Parafii, którzy przybyli wraz ze „swoimi Księżmi”.          W modlitewnym czuwaniu uczestniczyli między innymi Pani Burmistrz , Ks. Dziekan  Władysław Kozłowski, Ks. Proboszcz  Gierczak oraz  liczni kapłani. Modlitwy poprowadził Ks. Proboszcz naszej Parafii Ks. Waldemar Łachut.      

                                                            

Dzięki uprzejmości MOSIR oraz Pani Jolanty Król i jej współpracowników na rozstawionym dużym ekranie przedstawione były zdjęcia Jana Pawła II. Również przypomniano fragment homilii Papieża       do Rodzin z 4 czerwca 1997 wygłoszonej  w Kaliszu.


         Za część audiowizualną dziękuję         Panu Krzysztofowi Gatz  – naszemu organiście, który bardzo zaangażował się w dzieło wspomnienia Ojca Świętego. Przygrywała także orkiestra pod dyrekcją Pana Gruczy, co także uświetniło wieczorne spotkanie modlitewne. Także złożone zostały  kwiaty i znicze. Modlono się w intencji rodzin rumskich  oraz w intencji kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II.  Na zakończenie udzielone zostało błogosławieństwo, tym którzy wytrwali. Pan Bóg był łaskawy i pozwolił nam modlić się przy pięknej, ciepłej pogodzie, co także wpłynęło na głębsze przeżycie modlitw i wspomnień

  

                                    Prezes POAK Adela Szramkowsk  – tekst 

Zdjęcia A. Szramkowska i J. Miniszewski