Programowanie pracy

Programowanie roku pracy Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej (wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty, grupy skupione przy św. Krzyżu) w św. Krzyżu w Rumi odbędzie się 30 sierpnia spotkanie .

Cel: zaplanowanie pracy wychowawczo-duszpasterskiej i jej koordynacja przy udziale osób zaangażowanych.

____________________________________________________________

wtorek, 30 sierpnia 2011 roku

18.30 Eucharystia
19.15 Sesja robocza
- Wyzwania stojące przed Radą (co jest do zrobienia?)
- Inicjatywy (kto i co może zrobić?)
- Terminarz wydarzeń (co i kiedy?)

ks. Waldemar Łachut, proboszcz

nawrot, Łódź, Polska