1. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się (3 miesiące przed ślubem) do Kancelarii w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.
  2. Dokumenty, które należy przedstawić podczas pierwszego spotkania:
  • dowody osobiste,
  • świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od dnia ślubu),
  • dane: rok i parafia I Komunii św., rok i parafia bierzmowania
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,
  • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  • Dane świadków (Imię, Nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres)
  1. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni uczestniczą również w konferencjach poradnictwa rodzinnego (p. Karolina Warzocha 501 550 098) i konferencji z duszpasterzem parafii.