Wrażliwi parafianie na los dzieci poczętych w dzień Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2013 roku podjęli się duchowej adopcji.

Do swojego życia przyjęto 48 dzieci. Dokonano tego podczas mszy św. wieczornej o godzinie 18.30.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.