MB SwarzewoPlan pielgrzymki do
Sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie

5 – 6 września 2015 r.

 

Sobota, 05 września 2015 r.

6:00 Msza święta w kościele parafialnym

6:45 Błogosławieństwo ks. Proboszcza przed kościołem

Trasa: Rumia, Kazimierz, Mrzezino (+postój ok. 30 min), Żelistrzewo, Puck (+postój ok 30 min), Swarzewo.

13:00 dojście do Sanktuarium w Swarzewie, możliwość indywidualnej modlitwy

ok. 14:30 wyjazd autokarem ze Swarzewa do Rumi

Istnieje możliwość zostania w Swarzewie i powrotu innym środkiem transportu

Niedziela, 06 września 2015 r.

08:30 wyjazd z pod kościoła w Rumi autokarem do Swarzewa lub dojazd innym środkiem transportu

10:00 wspólna Msza św. odpustowa w Sanktuarium w Swarzewie

12:30 wyjście ze Swarzewa w kierunku Rumi

Trasa: Swarzewo, Puck (+postój ok 30 min), Żelistrzewo, Mrzezino (+postój ok. 30 min), Rumia.

18:15 Dojście pielgrzymki pod kościół w Rumi

 Sprawy organizacyjne:

– proszę o zabranie karteczek, aby można było wypisać intencje do modlitwy różańcowej

– proszę o zabranie ofiary na autokar w stronę powrotną

– w tym roku będzie możliwość kupienia koszulek pielgrzymkowych w cenie 20 zł, aby nasza grupa wyróżniała się podobnie jak w poprzednich latach z pośród innych grup

– będzie jechał z nami bus, w którym będzie woda i słodycze,

Przewodnik grupy Rumia św. Krzyż

ks. Michał Kwiatkowski SDB