Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”. Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i Ruchu. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 1921 roku w Rybniku. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego ukończeniu 25 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już od pierwszych lat pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych, aż po metodę 15dniowych rekolekcji przeżyciowych nazwanych później Oazą Żywego Kościoła. W ten sposób powstał Ruch, zwany dziś Ruchem Światło – Życie.

Z inspiracji ks. Blachnickiego powstawały też nowe inicjatywy, które były odpowiedzią na znaki czasu. Do takich należały: Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Plan Wielkiej Ewangelizacji, Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna czy też Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów.

W 1981 roku Ks. Blachnickiego zastał poza granicami kraju stan wojenny. Osiadł więc w 1982 roku w ośrodku polskim „Marianum” w Carlsbergu w Niemczech. Tam też zmarł 27 lutego 1987 roku.

Najbliższy program:

 

  • 23-25.09.2011 Rumia Wspomożycielka – rozpoczęcie inspektorialnego roku oazowego
  • OM (Oaza Modlitwy)
  • zjazd animatorów 11-13.11.2011 – Trzciniec
  • Nabożeństwo Światła w Dębnie 27-29.01.2012
  • zjazd animatorów
  • COM (Centralna Oaza Matka)
  • zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne do 1.06
    * 1 turnus zaczyna się 30.06.2011
  • SEJMIK MŁODZIEŻOWY

 

Lp Stopień Osób
1 Moderator 1
2 Animatorzy 11
3 Oaza Dzieci Bożych 19
4 Oaza Nowej Drogi 14
5 I Stopień 13
6 II Stopień 13
7 III Stopień 2
RAZEM: 53

Spotkania formacyjne przeprowadzane są w salce Oazowej w organistówce, raz w tygodniu.

Animatorami w naszej parafii są: Anna Dziurzyńska, , Karolina Zielonka, Paweł Pawłowski, Dariusz Skowroński, Mariusz Staszewski, Adam Wasik, Agnieszka Szypuła, Dominika Całka, Szymon Rębisz, Paweł Komarnicki, Mateusz Pawłowski .

Ks. Moderator: Ks. Janusz Tokarczyk, pochodzi z Czarnego koło Szczecinka, w Rumi jest od lipca 2007r., moderatorem księdzem jest od 1990r.

Według najstarszej kroniki oazowej wynika, ze Oaza  rozpoczęła swoją żywotność w 1979r. a jej pierwszym moderatorem był Ks. Kazimierz Napierała.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *