Kolędnica ruszyła 25 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00 po domach naszej parafii. Zawitają jeszcze jutro w dzień św. Szczepana.

Kolędują dzieci i młodzież zrzeszona w Ruchu Światło-Życie (Oaza) wraz z moderatorem ks. Januszem.

Zapraszamy, śpiewamy kolędy modlimy się w intencji domowników.