Na tegoroczną Niedzielę Misyjną, która przypada 20 października oraz  na następujący po niej Tydzień Misyjny będziemy obchodzić w tym roku pod hasłem: Miłosierdzie Boże dla całego świata.

     W tegorocznym orędziu Ojciec Święty Franciszek zaprasza każdego z nas do ożywienia wrażliwości na wspólnoty chrześcijańskie.

Na Światowy Dzień Misyjny, na 20 października polecam film produkcji ART43 z Krakowa o misjonarzu, Salezjaninie z Japonii. Odszukaj odpowiedź na pytanie: czy można być wiernym przez całe życie?

moskwa michał 

 

 

 

 

 

kliknij – aby obejrzeć

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

kliknij

Kategorie: LSO