Ogoszenia dla ministrantów i rodziców: 

1. Dziękuję za wspólną modlitwę oraz liczny udział w uroczytej w Mszy Świętej I czwartkowej. 

2. W klasyfikacji na najlepszych ministrantów miesiąca września wygrali:1. Maciej Miniszewski; 2. Piotr Warzocha; 3. Tomasz oraz Wiktor Toruńczak. Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu, ministranci w nagrodę za wzorowe zachowanie oraz sumienne wyełnianie obowiązków wraz z księdzem Opiekunem udadzą się na kręgielnię. W pierwszej piątce znalazło się 3 Animatorów, co jest powodem do dumy i brania przykładu ze starszych kolegów. 

2. Powstała specjalna szafa dla ministrantów honorowych z dużymi komżami tylko dla nich przeznaczonymi. 

3. Dziękuję rodzicom ministrantów, którzy włączyli się w naprawę podniszczonych pelerynek oraz też wykazują trosę o czystość komż swoich synów.

4. Zwyczjem miejscowym ministranci angażują się w sprzedać zniczy pod hasłem: ,,Najtańsza lampka u ministranta”. Proszę o przemyślenie terminów oraz godzin odpowiadających i zapisanie się na zbiórkach. Zapisy zbiera Ksiądz Opiekun, dlaltego też prowadzone będzie jedna lista do zapisów. Pierwszeństwo w zapisach posiadają: Animatorzy, Ministranci ze szkół Ponagimnazjalnych, Ministranci ze szkół Gimnazjalnych, Pozostali ministranci. 

 

Kategorie: LSO