Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na listopad

Serdecznie dziękuję za dotychczas okazane wsparcie w dziele budowania Wspólnoty skupiającej wokół siebie Ministrantów i Rodziny. Każda form

a zaangażowania, poświęcony czas to nieoceniona pomoc. Proszę o zapoznanie się z informacjami i przypomnienie o niektórych sprawach swoim synom.

Pełne Ogłoszenia w formie papierowej w zakrystii.

Przypominam o dniu skupienia dla ministrantów z klas 7 SP, Gimnazjum i Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się 28 października w parafii Wspomożenia Wiernych. Plan będzie na gablotce w zakrystii.

Przypominam, że ministranci w naszej parafii wybierają sobie jeden dzień i służy przy ołtarzu w tygodniu. Jeżeli istniej trudność z wybraniem dnia i zdeklarowaniem się na konkretną godzinę w takim wypadku rozmawiamy indywidualnie z Opiekunem.

2017.10.15 Dyżur w tygodniu

W Niedzielę, 29 października i 1 listopada, ministranci sprzedają znicze. Dochód przeznaczony będzie na bieżące potrzeby ministranckie oraz częściowe pokrycie kosztów na wyjazd ministrantów do Piły na turniej halowy.

2017 10 29 Znicze - lista osób

Program wyjazdu i osoby uczestniczące w Turnieju piłki halowej dla ministrantów i zgłoszeni uczestnicy na wyjazd

2017 11 11 Program wyjazdu i osoby uczestniczące

W listopadzie rusza kolejne edycja Kursu lektorskiego. Zaplanowanych zostało 11 spotkań formacyjnych, które zakończą się wyjazdem na wakacje ministranckie. Dla osób uczestniczących przygotowane zostały spotkania teoretyczne i praktyczne, spotkanie z logopedą i biblistą. Plan spotkań i omówienie na pierwszym spotkaniu - organizacyjnym w środę, 15 listopada o godz. 19:30 w salce ministranckiej.