Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na styczeń 2018

Drodzy Ministranci i Rodzice.

Od I Niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy Nowy rok duszpasterski, którego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.I. Rok 2017/18 Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego. Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4). Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

II. Rok 2018/19 Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha. Hasło: „W mocy Bożego Ducha”. Symbol: języki ognia.

 

Ogłoszenia na styczeń 2018

Plan wizyty duszpasterskiej 2017-2018

2018 01 14-20 - Lista kolędowa

Kadzidło. Kadzidło jest symbolem modlitwy, która wznosi się ku Bogu, jako wyraz oddawanej Mu czci i chwały. Ofiarowując kadzidło, Mędrcy uznali w Jezusie Boga. Mirra. Mirra jest cennym balsamem używanym podczas uroczystości. Namaszczano nią także zmarłych i dodawano do wina skazańcom jako środek znieczulający. Ofiarowując mirrę, Mędrcy uznali w Jezusie człowieka.