Króluj nam Chryste !!!

Drodzy Rodzice, Ministranci i Przyjaciele. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc szczególnie w czasie Uroczystości Wszystkich Świętych, przy sprzedaży zniczy oraz w trakcie wyjazdu do Piły na turniej halowy dla ministrantów.

* Dzięki zaangażowaniu i trosce animatorów i rodziców w Niedzielę, 3 grudnia na Mszy św. o godz. 11:00 grono ministrantów powiększy się o 4 nowych chłopców.

*  Od 15 listopada rusza kolejne edycja Kursu lektorskiego. Zaplanowanych zostało 11 spotkań formacyjnych, które zakończą się wyjazdem na wakacje ministranckie. Dla osób uczestniczących przygotowane zostały spotkania teoretyczne i praktyczne. Lista i lematów spotkań znajdują się w gablotce. Zapraszam lektorów do zainteresowania się pogłębienia wiedzy.

Kalendarz LSO  – grudzień 2017

Kategorie: LSO