Podsumowanie konkursu plastycznego

W ramach XVIII Wojewódzko Metropolitarnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda został zorganizowany przez AKCJĘ KATOLICKĄ ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ dla najmłodszych konkurs plastyczny. Tematem przewodnim były ,,Dzieje Apostolskie"

Protokół - Konkurs Plastyczny

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a zwłaszcza Laureatom. Dziękujemy Katechetom i Rodzicom za motywację do udziału Dziecka w Konkursie oraz pomoc w wykonaniu pracy plastycznej.

Adela Szramkowska – prezes
Paraf. Oddziału Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi