Najpiękniejszy podziękowaniem za dary Boże  jest  przekazywanie tych  darów bliźnim  

 /kard.Michael Faulhaber/

           Dziękujemy Wszystkim, za pomoc, wsparcie finansowe, duchowe i zaangażowanie w realizację budowy obelisku Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, który został odsłonięty i poświęcony 1 lipca 2017roku, podczas XIX Światowego Zjazdu Kaszubów w Rumi

Komitet Społeczny Budowy Obelisku

Bpa Konstantyna Dominika

W dniu 1 lipca 2017 r. odsłonięty został obelisk Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika. Był to zarazem dzień upamiętnia XX lecie Akcji Katolickiej w Rumi oraz XIX Światowy Zjazd Kaszubów.

Zjazd Kaszubów rozpoczął się Mszą Św. w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Głównym celebransem był Ks. Bp. Zbigniew Zieliński. Wygłosił on także homilię w której powiedział między innymi: „Ta uroczystość jest świętem Kaszubów, świętem kaszubszczyzny i tych wszystkich, którzy szanują i pielęgnują wartości”. Podczas procesji z darami przedstawiciele naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej P. Adela Szramkowska i P. Ewaryst Lewandowski podarowali portret Biskupa DOMINIKA, malowany przez P. Marię Sułkowską.

O godz.16 rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obelisku Biskupa Konstantyna Dominika. Poprowadził je Pan Leszek Winczewski. Zebrali się zaproszeni Goście na czele z Prezesem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Panem prof. Edmundem Wittbrodtem, Prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej P. Joanna Olbert, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Burmistrz Miasta P. Michał Pasieczny, Radni oraz budowniczy obelisku. Przybyli także ks. dr Leszek Jażdżewski – duszpasterz Kaszubów i autor książek oraz publikacji o bp Dominiku, Ks. prof. Alfons Labuda – rumianin, Ks. Prałat Franciszek Koska, Ks. Kanonik Brunon Borowski oraz liczni przedstawiciele rodziny bpa Dominka, jak też Goście Przyjezdni i Parafianie. W uroczystości brały udział liczne Poczty Sztandarowe  Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Śpiew Chóru Św. Cecylii pod dyrekcją P. Krzysztofa Brzozowskiego uświetnił tę uroczystość. Uroczystość była piękna i wzniosła, szkoda, że pogoda nie dopisała.

Mamy nadzieję, że postać Sługi Bożego Bpa Dominika nie zostanie zapomniana, a Jego podobizna skłoni do modlitwy o wyniesienie na ołtarze

Adaela Szramkowska