Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Takim grzechem jest grzech aborcji. W Polsce początki sięgają 1987 r., gdzie młodzież akademicka podjęła pierwsze zobowiązanie przy kościele oo. Paulinów w Warszawie. Stąd idea zaczęła promieniować na całą Polskę. 2014 02 02 zdjęcie 1

W 1994 roku przeor kościoła Ducha św. w Warszawie o. St. Jarosz powołał Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji z siedzibą przy tymże kościele i w tym również czasie powstał Ośrodek Informacji Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.

Na prośbę zarządu Ruchu Krzewienia – Duchowa Adopcja została przyjęta do słynnego Jasnogórskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie. Przeor Jasnej Góry o. Szczepan Kośnik powołał Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji przy Jasnogórskim Sanktuarium oraz przydzielił i wyposażył pokój dla ośrodka.

Powołał również Krajowy Zarząd Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji. Inicjatywie oraz Ruchowi Krzewienia Duchowej Adopcji błogosławieństwa udzielił Ojciec św. Jan Paweł II. W lutym 1996 r sprawujący opiekę nad Centralnym Ośrodkiem D.A. oo. Paulini uznali za wystarczające, zarządzanie Duchową Adopcją przez Centralny Ośrodek i zlikwidowali Zarząd Krajowy Ruchu.

Duchowa Adopcja jest ślubem, który może podjąć każdy człowiek. Poprzez to przyrzeczenie osoba zobowiązuje się do otoczenie modlitwą zagrożonego w łonie matki życia dziecka, którego imię jest znane tylko Bogu i jego rodziców. Istotą Duchowej Adopcji codzienna modlitwa przez 9 miesięcy więc tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka w łonie matki. Włączyć się można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwa wstawiennicza w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną dziesiątka różańca, a także może dołączyć dobrowolne praktyki religijne: komunia św., post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych.

Duchową Adopcję w naszej parafii podjęło kilkanaście osób, które uroczyście składając deklarację modlitwy w kościele dnia 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego zobowiązały się do modlitwy. Jest to przepiękny dar, który może żłożyć każdy z nas, stając się ,,ojcem czy matką duchową" dla nowo narodzonego dziecka.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.