AKCJA  KATOLICKA

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI  w roku 1928.                                                                  

        Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym na terenie całego Kraju. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest            św. Wojciech, a Świętem Patronalnym  jest Niedziela Chrystusa Króla.  

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej –              w Polsce  przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930.  Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna      10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity               inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.                                                    Akcja Katolicka po roku 1993  – 12 stycznia 1993r Papież Jan Paweł II powiedział do biskupów polskich „W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, niegdyś w Polsce była bardzo żywa   i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła…” Dekretem z 2 maja 1996 roku ks. Kard. Józef Glemp powołał z upoważnienia Konferencji Episkopatu Akcję Katolicką. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia, przeprowadzone              w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z Diecezji Rzeszowskiej, która pełni tę funkcję nadal. Funkcję Asystenta Krajowego powierzono Ks. Bp. Mariuszowi Leszczyńskiemu.

AKCJA  KATOLICKA przy PARAFII p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

      Maj rok 1997 – przy naszej parafii zawiązała  się grupa inicjatywna, która stanowiła początek Oddziału Parafialnego. Z pośród tej grupy wybrano Zarząd, który określił cel i formy działania. Dekretem Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego został mianowany pierwszym Prezesem Oddziału Pan  Jerzy Skorowski, a Asystentem     z ramienia Kościoła Ks. Ireneusz Trzeszczak – ówczesny proboszcz. Kolejni Prezesi to P. Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję dwukrotnie 1999 – 2004 i 2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004 – 2007 oraz obecnie Pani Adela Szramkowska. Działalność opiera się wskazówki Diecezjalnego Instytutu AK. Członkowie brali udział w spotkaniach formacyjnych, w pielgrzymkach i wyjazdach integrujących grupy parafialne. Przygotowywane były teksty do różnych nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. Sakramentu i  innych. W tych nabożeństwach braliśmy czynny udział. Braliśmy udział także w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. Członkowie naszego oddziału biorą czynny udział w organizowaniu                i przeprowadzeniu Konkursu Biblijnego dla uczniów wszystkich poziomów nauczania, który aktualnie od  3 lat jest Konkursem Metropolitarno – Kuratoryjny, dający uczniom zwycięzcom możliwość wyboru szkoły kolejnego szczebla na zasadzie konkursów  i olimpiad przedmiotowych. W 2006 roku zorganizowano i przeprowadzono wra z katechetami konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Natomiast w roku Jubileuszu 90 – lecia Parafii  zorganizowano i przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży obejmujące historię parafii. Nie stronimy od innych bieżących  potrzeb i włączamy się do zbiórek pieniężnych, zbieraniu intencji wypominkowych za zmarłych, roznoszenie opłatków itp. Czynny udział we Mszach Św. rozpoczynających spotkania comiesięczne formacyjne, pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci   i młodzieży w oratorium inne    w zależności od potrzeb    i możliwości realizacji zadań to nasze ogólne założenia Działalność  myślimy poszerzyć         o dzień skupienia, nie tylko dla członków Akcji Katolickiej, ale także dla tych, którzy chcieli by dołączyć do modlitwy i kontemplacji.

       Zapraszamy wszystkich, którym nie są obojętne sprawy naszej Parafii, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wyrażenie swoich poglądów oraz poparcie publiczne działań broniących naszej wiary i moralności chrześcijańskiej, pogłębianie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego,  a także poznanie nowych ludzi i miłe oraz ubogacające spędzenie czasu !!!!!   – łączenie przyjemnego z pożytecznym.  

             

                                                           Adela Szramkowska – prezes Oddz. Parafialnego AK