Do Boga należymy i do Boga pójdziemy" KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA 13 lutego 2016 r.
Czy jesteś gotowy na śmierć ?...   
W aspekcie teologicznym, medycznym, prawnym, moralnym, etycznym oraz psychologicznym

     - W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego
      - W I sobotę Wielkiego Postu
     - Dwa dni po obchodach Dnia Chorego  i Uroczystości Matki Bożej z Lourdes,  
  
      Chcieliśmy przybliżyć temat trudny oraz podpowiedzieć jak można rozwiązać niektóre problemy, a także umocnić swoją wiarę poprzez opiekę nad najbliższą osobą oraz faktem jej odejścia
                              PATRONAT
- Waldemar Łachut SDB – proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi  
Siostry Salezjanki – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki  w Rumi 
 
       Konferencja pt. " Cz jesteś gotowy na śmierć?..." została zorganizowana w wyniku zapotrzebowania społecznego dotyczącego różnych problemów związanych ze śmiercią nagłą, młodych ludzi i dzieci, jak też osób cierpiących  i chorych przewlekle. Dotyczyły one dylematów związanych z wiarą, a także z problemami etycznymi i prawnymi.
       Spotkanie rozpoczęliśmy spotkaniem z Bogiem Miłosiernym podczas Eucharystii. Mszę Św. koncelebrowali ks. Waldemar Łachut SDB i Ojciec Tarsycjusz FR. – obaj są asystentami parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Ojciec Tarsycjusz wygłosił homilię nawiązującą do tematu naszego spotkania.   We Mszy Św. uczestniczyły także Siostry Salezjanki, gospodynie miejsca konferencji, z Siostrą Weroniką na czele. Po Mszy Św. i małej reorganizacji prezes naszego oddzialu Akcji Katolickiej 
– mgr Adela Szramkowska powitała przybyłych wykładowców i gości w tym Prezes Instytutu Diecezjalnego Panią Joannę Olbert, a także przedstawicieli parafialnych oddziałów z Jastrzębiej Góry z prezes Panią Brygidą Meller oraz z Wejherowa z Panią  Jolantą Węsierską.                                                   Referat wstępny wygłosił  Ks. Błażej Kwiatkowski – Duszpasterz Służby Zdrowia w Archidiecezji Gdańskiej, w którym 
najważniejszym przesłaniem było, że nie tylko młode, piękne i zdrowe ciało jest pełne zachwytu, ale cierpienie i smutek chorego i opuszczonego Człowieka prowadzą nas do Bożego Milosierdzia i Bożej Miłości.                            Kolejne wystąpienia Pana dr n. med Zbigniewa Heleniaka oraz dr Jacka Januszczaka przbliżyły określenia i reguły współczesnej medycyny dotyczące postępowania terapeutycznego w chorobach przewlekłych, a także śmierci naglyc w wyniku 
wypadków komunikacyjnych lub udarów mózgu . Zagadnienia były przedstawione w kontekście historycznym, a także medycznym i etycznym związanym ze współczesnymi zdobyczami medycyny. Kolejne zagadnienie to Sakrament Chorych, a nie ostatnie namaszczenie przedstawił Ks. Waldemar Łachut SDB, który zwrócił uwagę na siłę Sakrament i umocnienie w chorobie i cierpieniu. Świadectw o o sile tego Sakramentu przedstawił jeden z uczestników, który kilkakrotnie korzystał z Łaski Sakramentu Chorych. Pani 
mgr Joanna Litewska, pracująca wśród chorych przewlekle w Zakladzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, która przybliżyła potrzeby chorego przewlekle oraz wskazała na miejsca w których rodzina może znaleźć oparcie.     Wskazała też jak ważne dla podopiecznych są kontakty z rodziną, kapłanem, bliskimi czy też tylko wolentariuszami. Pani Sędzia Ewa Bałtrukowicz przedstawiła problemy prawne najczęściej spotykane wśród osób zostawiających potomnym swoje dobra. Wystąpienie    to cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Wynika z tego, że sprawy majątkowe ciągle budzą obawy kontrowersje, a także niezadowolenie. Niestety nie dojechała do nas pani psycholog. Tak więc na temat żałoby kilka słów powiedziała mgr A. Szramkowska.   a zakończenie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, polecając wszystkich chorych i cierpiących oraz rodziny i osoby pracujące wśród tych, którzy potrzebują pomocy i opieki. Po modlitwie pani Adela Szramkowska podziękowała Prelegentom, przybyłym Gościom 
i uczestnikom spotkania, życząc pochylenia się nad poruszanymi problemami, jak też modlitwy polecającej Miłosiernemu Bogu tych co cierpią, ale także Tych którzy odeszli w imię Świętych Obcowania.