16 Konkurs Biblijny – Konkurs Plastyczny

XVI  Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej

„Ewangelia wg Św. Mateusza“

K O N K U R S   P L A ST Y C Z N Y

2 marca 2017

W dniu 2 marca 2017 rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny w ramach XVI Konkursu Biblijnego wg Ewangelii Św. Mateusza. Na konkurs wpłynęło 49prac ze szkół podstawowych z Rumi, Koleczkowa, Jeleńskiej Huty, Łebieńskiej Huty, Mostów, Redy i Żelistrzewa

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
- Pani Maria SUŁKOWSKA – przewodnicząca
- Pani Daniela BRYŁOWSKA  - sekretarz

Członkowie:
- Pani Małgorzata RYCIUK,
- Pani Adela Szramkowska
- Pan Ewaryst LEWANDOWSKI.

Prace oceniano w kategoriach wiekowych. Oceniane były wg następujących kryteriów: odzwierciedlenie treści ewangelii, walory artystyczne pracy  i samodzielność wykonania pracy przez uczestnika konkursu.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KLASY „O”
Kacper LANGA – Szkoła Podstawowe – Jeleńska Huta – nagroda specjalna

KLASY „ I” i „II”
I miejsce – Sara HINCKA -  kl. II a -  Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie

II miejsce – Oliwia OSMAŃSKA  – kl. IIc  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

II miejsce – Anna SUROWIEC – kl. IIc  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

III miejsce – Karol OTT  – kl. Ic -  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

Wyróżnienia
– Rafał OLEJNIK – kl. IIa - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Redzie – za ciekawy przekaz artystyczny
- Laura KWIDZIŃSKA –kl. II b Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie     za staranność wykonania pracy i artyzm
- Zuzanna M ITURA – kl. Ic - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi za wyraz artystyczny

KLASY „III” i „IV”

I miejsce – Karolina SELKE – kl. IVb - Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie

II miejsce – Filip SACZEK  - kl. IIIa – Zespół Szkół w Bojanie

III miejsce – Aurelia SKOWROŃSKA – kl. IVc  - Szkoła Podstawowa Nr 1                                w Rumi

Wyróżnienia
– Dominika ELLWART – kl. IVb  - Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie – za przekaz treści ewangelii
- Fabian SYCZEWSKI– kl. IVc - Szkoła Podstawowa Nr 4w Redzie – za podjęcie nowego tematu
- Szymon  PNIEWSKI – kl. IIIb – Publ . SP Sióstr Salezjanek w Rumi – za wyraz artystyczny

Gratulujemy laureatom, a także wszystkim Dzieciom biorącym udział    w Konkursie Biblijnym. Poznawanie Biblii jest trudne. Jednak treść można zilustrować, co zrobiliście bardzo interesująco. Gratulujemy także Katechetom i Rodzicom, którzy inspirowali dzieci do poznawania Pisma Świętego. Życzymy dalszego zapału i sukcesów

Szczęść Boże!

Przewodnicząca Komisji   Maria SUŁKOWSKA                                                                 Protokółowała Daniela BRYŁOWSKA

                                                                       Adela SZRAMKOWSKA Prezes POAK
przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Konkurs sponsorowany przez ENERGA SA