Spotkanie dla Scholi dziecięcej

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Schola Dzeicięca w naszej Parafii. Wszystkie dzieci, które chcą swoim śpiewem ubogacić niedzielną Mszę Świętą w naszej parafii o godz. 11:00 zapraszamy na pierwszą powakacyjną próbę, która odbędzie się w sobotę, 20 września na godz. 11:00 w salce ministranckiej (wejście schodami w dół – obok kancelarii parafialnej).  Serdecznie zapraszamy.