XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 października 2011

  1. Dziś dzień odpustu. Możemy zyskać darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone co do winy. Warunkiem uzyskania odpustu jest:
    1. stan łaski uświęcającej
    2. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
    3. przyjęcie Komunii świętej
    4. modlitwa w intencjach Ojca świętego Czytaj dalej XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 października 2011