Spotkanie dla Scholi dziecięcej

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność Schola Dzeicięca w naszej Parafii.

Wszystkie dzieci, które chcą swoim śpiewem ubogacić niedzielną Mszę Świętą w naszej parafii o godz. 11:00 zapraszamy na pierwszą powakacyjną próbę, która odbędzie się w sobotę, 20 września na godz. 11:00 w salce ministranckiej (wejście schodami w dół - obok kancelarii parafialnej). 

Serdecznie zapraszamy.

 

5-te Urodziny Oratorium

Już jutro, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada piąta rocznica poświęcenia naszego parafialnego Oratorium, czyli jego 5-te urodziny. Tego dnia nasze Oratorium oficjalnie zaczęło funkcjonować, jako miejsce, gdzie młodzież i dzieci mogą bezpiecznie i pożytecznie spędzać czas na zabawie, nauce, modlitwie. Od tamtego czasu przez Oratorium przewinęły dziesiątki młodych parafian i nie tylko, znajdując tam gotową do służby kadrę złożoną z młodzieży i dorosłych. Te minionych pięć lat to również obecność wielu osób, które pomagały Oratorium duchowo i materialnie, wspierały nas w akcjach organizowanych okazjonalnie jak i codziennej działalności, były i są dobrymi duchami naszego Oratorium.

Piąte urodziny to dobra okazja, aby podziękować Panu Bogu za wszystkich Opiekunów Oratorium, Dobrodziejów, Animatorów; także aby im wyrazić naszą wdzięczność za całe dobro, jakim nas obdarzyli. Zapraszamy więc na naszą urodzinową Mszę na 18.30, a po niej na spotkanie przy kawie i ciastku. W dobrym towarzystwie.

 

Zajęcia dla dzieci w Oratorium.

Już od przyszłego tygodnia rozpoczynamy w Oratorium zajęcia plastyczne dla dzieci, które będą się odbywały co sobota o godz. 15.00. Podczas tych zajęć dzieci będą mogły poznać różne techniki tworzenia prac plastycznych: malowania, wycinanek, pracę z masą solną i wiele innych. Zachęcamy dzieci do udziału w tych zajęciach. Również od nadchodzącego tygodnia wracają lekcje tańca "Jumpstyle", które będą się odbywały w piątki od godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy!