• Andrzej zaprasza osoby z 2. i 3. roku przygotowania do bierzmowania na krótkie spotkanie w piątek po młodzieżowej drodze krzyżowej.

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

na podstawie Wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 2017 roku

 

ROK 1 – 7 klasa

 

Zapraszamy:

 

– Eucharystia niedzielna,

– Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 17.15,

– sakrament pokuty i pojednania – najlepiej raz w miesiącu.

Spotkania w naszym kościele – informacje będą podawane na bieżąco;

Różaniec – w październiku przynajmniej raz w tygodniu (z reguły g. 17.15);

Roraty – w grudniu przynajmniej 1 raz w tygodniu;

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu (z reguły g. 17.15);

Gorzkie Żale – 1 raz w wybraną Niedzielę Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – przynajmniej 1 raz w tygodniu (z reguły g. 17.15)

Nabożeństwa czerwcowe – przynajmniej 1 raz;

oraz do uczestnictwa:

w Eucharystii – we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 1 raz ( do wyboru: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota);

w rekolekcjach Wielkopostnych.

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na spotkania z kapłanem w celu weryfikacji.

 

 

Rok 2 – 8 klasa

 

Zapraszamy:

 

– Eucharystia niedzielna z reguły o g. 9.30,

– Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 19.30,

– sakrament pokuty i pojednania – najlepiej raz w miesiącu.

Spotkania w grupach – kilkanaście spotkań formacyjnych;

Różaniec – w październiku dwa razy w tygodniu (w tym w piątki dla młodzieży o g. 19.30);

Roraty – w grudniu przynajmniej 5 razy (można przyjść w piątek na g. 19.30);

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu g. 19.30;

Gorzkie Żale – 1 raz w wybraną Niedzielę Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – w maju dwa razy w tygodniu (w tym raz w piątki o g. 19.30)

oraz do uczestnictwa:

we Mszy Świętej – we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 1 raz (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota);

w rekolekcjach Wielkopostnych.

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na weryfikacje.

 

 

Rok 3 – 1 klasa szkoły średniej

 

Zapraszamy:

 

– Eucharystia niedzielna z o g. 9.30,

 

– Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 19.30,

– sakrament pokuty i pojednania – raz w miesiącu;

Spotkania w grupach – kilkanaście spotkań formacyjnych w ciągu roku + w podanym czasie 3 spotkania w grupach młodzieżowych działających w parafii (Oaza, Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne; Diakonia Muzyczna Młodych);

Różaniec – w październiku dwa razy w tygodniu (w tym w piątki dla młodzieży o g. 19.30);

Roraty – w grudniu dwa razy w tygodniu (w tym 1 raz można przyjść w piątek na g. 19.30);

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu g. 19.30;

Gorzkie Żale – 2 razy w wybrane Niedziele Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – w maju dwa razy w tygodniu (w tym raz w piątki o g. 19.30)

oraz do uczestnictwa:

we Mszy Świętej – we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

w rekolekcjach Wielkopostnych;

w rekolekcjach zorganizowanych w ostatnim roku przygotowań przed przyjęciem sakramentu bierzmowania;

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 2 razy (do wyboru: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na weryfikacje.

 

Należy znać i zdać u Księdza lub swoich Animatorów:

 

 1. SKŁAD APOSTOLSKI
 2. 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH
 3. 5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
 4. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
 5. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
 6. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO Z ICH CHARAKTERYSTYKĄ
 7. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
 8. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
 9. MODLITWY: OJCZE NASZ, ZDROWAŚ MARYJO, POD TWOJĄ OBRONĘ

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZDECYDOWANYCH NA PRZYJĘCIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

 

Podanie: kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ochrzczeni poza naszą parafią, powinni do podania dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie chrztu – akt chrztu lub odpis „ad sacra”, data wydania nie jest istotna, dokument musi być opieczętowany i okazany w oryginale. Nasi parafianie tego nie czynią.

 

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

 

 1. Do kogo jest kierowane? (ks. Zbigniew Hul SDB, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi);
 2. Deklarację pełnej świadomości i dobrowolności („świadomie i dobrowolnie proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania”);
 3. Motywację (np. pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła; świadomie podjąć obowiązki, które wypływają z tego sakramentu; pogłębiać więź z Chrystusem; dawać świadectwo wierności Jego Ewangelii);
 4. Imię Patrona bierzmowania wraz z krótką informacją o patronie:

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. [por. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania]

 

 1. Świadek bierzmowania i kilka słów o nim.

W podaniu koniecznie trzeba podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadka bierzmowanej osoby. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Świadek bierzmowania powinien być tej samej płci co kandydat, najlepiej jeśli jest to ojciec chrzestny lub matka chrzestna. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi winien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji (nie jest to konieczne jeśli świadek jest naszym parafianinem/parafianką). Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 874; 893).

 1. Podanie proszę napisać własnoręcznie i czytelnie na kartach formatu A4.
 2. Na spotkaniu formacyjnym każdy kandydat powinien być gotowy do przedstawienia swojego patrona bierzmowania i znać Credo – wyznanie wiary na pamięć.

 

Dobrze, że jesteś!