Ogłoszenia Komunijne 2017

  1. I Komunia Święta – 20 maja 2017

9:00 kl. III B i SS Sal, Sp6, Sp9, Sp Gdynia

11:00 kl. III A, III C, III G

13:00 kl. III D, III E, III F

  1. Od 18 lutego rozpoczynamy obowiązkowe katechezy przygotowujące do I Komunii Świętej. Odbywają się one w soboty według podziału na grupy. Spotykamy się wszyscy w Kościele, po modlitwie jedna grupa zostaje w Kościele, druga przechodzi do salki w organistówce. Dzieci wracają do domu same lub odbierane przez rodziców, rodzice proszeni są przybyć i czekać na dziecko po ok. 35 minutach. Dzieci wracające same, przynoszą w zeszycie od religii zgodę na samodzielny powrót.
  2. Podział na grupy –katechezy sobotnie

Na godz. 9:00 klasa III A i III D

Na godz. 10:00 klasa III F i III B

Na godz. 11:00 klasa III E i III G

Na godz. 12:00 klasa III C i SP SS, SP6, SP9 i inni

  1. Spotkanie z Panią krawcową dla osób które nie mogły być w pierwszym terminie odbędzie się 17.lutego 2017 godz. 16:30 w organistówce.
  2. Za tydzień 12. Lutego poświęcenie świec, dzieci przynoszą świecę od chrztu lub nową, strój galowy, do zapalenia świec od paschału będą wyznaczeni rodzice, którzy przyniosą ogień dzieciom, pozostałe osoby pozostają na swoich miejscach, nie podchodzą do Paschału.