I Komunia w roku 2018

Przypominamy o wpłacie składki - składkę na Komunię Św. – 150 zł można wpłacić  przelewem na konto bankowe:
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
numer rachunku: 77 1600 1462 1831 1182 0000 0001
tytułem: należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę.

Msze święte o godzinie 15.00 dla dzieci i rodziców:

21 stycznia (przeniesiona z 7 I z racji kolędy);

18 II - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci przynoszą świece (przeniesiona z 4 II z racji ferii);

4 III;

8 IV - przeniesiona z 1 IV z racji Uroczystości Zmartwychwstania;

6 maja.

Katechezy w kościele - bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu - odbędą się w soboty:

10, 17 i 24 marca, 14 i 21 kwietnia oraz 12 maja.

Grupa I o 9.00; grupa II o 10.30 i grupa III o 12.00.

Pierwsza spowiedź dzieci odbędzie się 28 kwietnia - godziny jak katechezy w kościele.

Druga spowiedź 18 maja (piątek) - godziny zostaną podane.

I Komunia Święta odbędzie się w trzech grupach
Grupa I      9.00 – SP1 klasy A, B, C
Grupa II   11.00 - SP1 klasy D, E, F, G
Grupa III 13.00 - SP9, SP6, SP Sióstr Salezjanek i inne