Ogłoszenie dla klas VIII – 14 X 2018

Zapisy na katechezę sakramentalną przy parafii w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się w kancelarii:
we wtorek 18:00 - 19:00; środę i piątek 16:00-18:00.
Proszę o zabranie ze sobą uzupełnionych indeksów katechizacji i bierzmowania.