Ogłoszenia dla bierzmowanych 25 02 2018 klasy VII i II gimnazjum.

 1. Przygotowanie odbywa się zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski.
 2. Przypominam o uczestnictwie w:
  • Msze święte niedzielne – wyznaczone niedziele 15.00, pozostałe dowolnie, ze wskazaniem na 9.30,
  • Msze w I piątki 17.15 lub 19.30,
  • Drogi krzyżowe – co tydzień,
  • Gorzkie Żale – Raz w Wielkim Poście, osoby z zaległościami więcej,
  • Rekolekcje Wielkopostne: 22 i 23 marca w ramach zajęć szkolnych, oraz 24 marca w sobotę spotkania w kościele: klasy VII godzina 9.00; klasy II gimnazjum godzina 11.00, klasy III godzina 13.00. Zasadniczo nie zmieniamy godzin!
  • Uczestnictwo przynajmniej w jednej liturgii Wielkiego Tygodnia,
 3. Spowiedź, nie koniecznie w I piątki, mniej więcej raz na miesiąc,
 4. Należy pamiętać o podpisach. Nie chodzimy dla podpisów, ale indeksy są po to, aby potwierdzić wypełnienie wymagań,
 5. Katecheza szkolna – podpisy w indeksach katechizacji.
 6. Po świętach Wielkanocnych zależnie od decyzji Księdza Arcybiskupa co do klasy w której będzie udzielane bierzmowanie, rozpoczniemy spotkania w grupach. Na pewno dotyczy to klas II gimnazjum, ale może także dotyczyć klas VII. Zostanie to ogłoszone.
 7. Zapisując się do grup każdy będzie zobowiązany przedstawić indeks katechizacji oraz indeks do bierzmowania.
 8. Uprzejmie proszę o wpisywanie dat, poszczególnych praktyk podpisywanych w indeksie.
 9. Kolejna Msza o 15:00 18 marca.