Rozpoczęcie roku oazowego 2013/2014

„POWOŁANI BY NARODZIĆ SIĘ NA NOWO WE WSPÓLNOCIE”

W sobotę 14 września 2013 roku odbyło się rozpoczęcie roku oazowego. Wspólną modlitwą i zabawą zaczęliśmy kolejny rok, który powierzony został opiece Wspomożycielce.