z Humane Vitae Pawła VI

Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty. Jeżeli w każdej epoce pełnienie tego obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy, to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie przemiany, że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw tak ściśle związanych z życiem i szczęściem ludzi. [cały dokument]

Sakrament Małżeństwa – kancelaria

  1. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się (3 miesiące przed ślubem) do Kancelarii w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.
  2. Dokumenty, które należy przedstawić podczas pierwszego spotkania:
  • dowody osobiste,
  • świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od dnia ślubu),
  • dane: rok i parafia I Komunii św., rok i parafia bierzmowania
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,
  • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  • Dane świadków (Imię, Nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres)
  1. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni uczestniczą również w konferencjach poradnictwa rodzinnego (p. Karolina Warzocha 501 550 098) i konferencji z duszpasterzem parafii.