Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych z sakramentami od września do czerwca w pierwsze piątki miesiąca.
Przerwa na czas wakacji (lipiec, sierpień).

W nagłych wypadkach dzwonić o każdej porze 58 6 710 110.

Spowiedź

Ze spowiedzi możemy skorzystać podczas  nabożeństw.

Przed spowiedzią przygotuj się prosząc na  modlitwie o łaskę potrzebną do szczerego wyznania swoich grzechów, o stosowne słowo spowiednika dla Ciebie.

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu