PLAN PRACY POAK na rok katechetyczny 2013/2014

PLAN  PRACY   AKCJI KATOLICKIEJ  NA   ROK   KATECHETYCZN0 – FORMACYJNY  2013/2014

 

  • Spotkania Parafialnego Oddz. AKtrzeci poniedziałek miesiąca, po wieczornej Mszy Św. Jeżeli zajdzie konieczność termin może ulec zmianie w uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.

Hasło roku   „Wierzę w Syna Bożego”.                                                                            Jego realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu,1 grudnia br.

  1. Najważniejsze wydarzenia:
  • 31.08. 2013 – sobota – XX lecie SL SALOS
  • 28.10. 2013 – wtorek – Dzień Błogosławionego Jana Pawła II – spotkanie modlitewne między parafialne
  • 07.11.2013 – czwartek – nadanie imienia POAK Sługi Bożego B-pa Konstantego Dominika
  • XII – Rodzinny Konkurs Szopek
  • 26 kwiecień 2014Kanonizacja Błogosławionego Jana Pawła II – udział w czuwaniach modlitewnych
  •  KONKURS  BIBLIJNY – Etap Rejonowy organizowany przez nasz oddział przy współudziale  członków Akcji Katolickiej sąsiednich parafii oraz katechetów – terminy podane przez komitet organizacyjny DIAK
  • Zakończenie roku formacyjno – katechetycznego dla członków AK . Wybory nowego zarządu POAK

   2 – Ramowa tematyka spotkań formacyjnych i działań na Rok Katechetyczny 2013/2014

       – uczestniczenie w różnorodnych działaniach na rzecz parafii             w zależności od bieżących potrzeb ( zbiórki pieniężne do puszek, kwesty, pomoc   w działaniu oratorium, udział w akcjach charytatywnych i innych

        – udział w Między Parafialnej Drodze Krzyżowej dla Mieszkańców Rumi na Kalwarii Wejherowskiej – październik – główny organizator    i koordynator AK przy Par. Maryi Wspomożenie Wiernych w Rumi

              – przygotowanie rozważań i udział w środowych adoracjach Najśw. Sakramentu, Drogi Krzyżowej w okr. Wielkiego Postu oraz innych nabożeństwach ( w uzgodnieniu    z Ks. Proboszczem)

               – udział w Drodze Krzyżowej Gdańskiej AK – termin podany przez Instytut Diecezjalny – marzec/kwiecień

               – przygotowanie Drogi Krzyżowej ulicami Miasta w ramach Odpustu Parafialnego Podwyższenia Krzyża Św. – 14 wrzesień 2014

               – współpraca z innymi grupami parafialnymi w zakresie ww. zadań oraz wyjazdach integracyjno – formacyjnych, pielgrzymkach i innych  modlitewnych i integracyjnych

            – udział w Dniach Skupienia organizowanych przez DIAK lub Oddziały Parafialne naszej Diecezji

         – podawanie bieżących informacji o pracy POAK na stronie internetowej naszej Parafii

                                                                                                                                                                  Prezes  POAK

     Adela   Szramkowska