1. Dziś dzień odpustu. Możemy zyskać darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone co do winy. Warunkiem uzyskania odpustu jest:
  1. stan łaski uświęcającej
  2. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  3. przyjęcie Komunii świętej
  4. modlitwa w intencjach Ojca świętego
 2. Kazania głosi dziś salezjanin ks. Marek Barański
 3. Wieczorem o godz. 20.00 "Koncert "Musica in memoriam" w 100 rocznicę urodzin Ks. Stanisława Ormińskiego i Ks. Michała Winiarza, gościnnie wystąpi Gdańska Orkiestra Kameralna Progress pod dyrekcją Szymona Morusa oraz Chór Św. Cecylii
 4. 4. ks. Brunonowi z racji minionych imienin dziękujemy za posługę w naszej parafii. Modlimy się o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia w naszej parafii.
 5. Dziś wracają z Piły z 3 dniowych rekolekcji Salezjanie Współpracownicy.
 6. Dziś puszka  przeznaczona są na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom, licealistom i studentom, pochodzącym z wiosek i małych miast.
 7. Dziś Festyn Rodzinny w Parafii Edmunda Bojanowskiego od g. 14 do 18.00. Plakat z informacjami.
 8. W środę 12 października adoracja od g.19 do 20 prowadzona jest przez Chór Cecylia, a 19 października przez Diakonię.
 9.  W czwartek 13 października Nabożeństwo Fatimskie i procesja po mszy św. (ostatnie w tym roku).
 10. W piątkek 14 października o g. 19.00 wieczór uwielbienia w par. Wspomożenia wiernych. Plakat z informacjami.
 11. W sobotę dzień dziecka utraconego. Msza św. w intencji rodziców i rodzeństwa głęboko dotkniętych bólem rozstania o g. 8.00.
  Mszę św. do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance, w sobotę 15 października br. o godz.14.00.  
 12. W soboty kontynuujemy kurs gry na gitarze w Oratorium o godz. 10.00 gr. I i o 11.00 gr. II.
 13. W przyszłą niedzielę Msza św. w języku Kaszubskim o g.12.30.
 14. W przyszłą niedzielę przyjadą młodzi salezjanie-klerycy z seminarium w Lądzie z ks. prorektorem Mariuszem Chamarczukiem. Będą się z nami modlić podczas wszystkich mszy świętych. Na osobne spotkanie z naszymi gośćmi zapraszam przyjaciół Lądzkiego  Seminarium na godzinę 16.15 do domu salezjańskiego oraz  młodzież (szczególnie ministrantów) na godz. 19.15, do Oratorium . W darze dla seminarzystów złożymy ofiary do puszek.
 15. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
  Janina Karpowicz, l. 92, zam. Zbychowo
  Stanisław Tyszkiewicz, l.84, zam. u. Orzeszkowej
  Sławomir Kałęka, l.56 zam. ul. Konopnickiej, pogrzeb w poniedziałek o 11.00