blogoslawiony_JPII_bigPo raz trzeci 22 października Kościół w Polsce obchodzić będzie liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Właśnie tego dnia przypada rocznica inauguracji jego pontyfikatu.

Tego też dnia w naszej parafii:

o godz. 18.30 – Msza św. odprawiana zostanie według specjalnego formularza mszalnego,
o godz. 19.15 – Procesja do figury bł . Jana Pawła II przy rondzie Jana Pawła II w Rumi. 
o godz. 19.30 – Litania do Jana Pawła II.; Prezentacja Multimedialna; Złożenie kwiatów przy figurze JP II 

W ten sposób pragniemy uczcić naszego wielkiego rodaka, przyponinajc sobie zadania jakie nam zostawił do wykoania. Wspominając bł. Jana Pawła II Kościół modli się do Boga „bogatego w miłosierdzie” „abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka”.

Papież Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 r. – niespełna trzy miesiące po śmierci. W 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji została ogłoszona 1 maja 2011 r. w Rzymie. Kanonizacjia Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się dnia 27 kwietnia 2014 r. – ogłosił papież Franciszek.​

+ Litania do bł. Jana Pawła II – pełny tekst

+ Przypoomnij sobie życiorys Jana Pawła II – kliknij, aby przeczytać

+ Zobacz film ,,Świadek nadziei Jan Paweł II" – kliknij aby obejrzeć