W związku z obostrzeniami dotyczącymi ilości osób uczestniczących w mszach świętych bardzo proszę, aby osoby, które mają zamówione intencje przychodziły do kościoła 30 minut przed godziną Eucharystii. Zostaną wpuszczone do kościoła w pierwszej kolejności, następnie pozostali do limitu 50 osób. W czasie obowiązywania Dekretu wejście do kościoła tylko drzwiami bocznymi od strony plebanii. W niedziele przedsionek główny będzie zamknięty, w ciągu tygodnia udostępniony po za czasem sprawowania Eucharystii.

Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na Eucharystię. Drzwi kościoła będą zamykane wraz z rozpoczęciem mszy świętej. Ta zasada dotyczy wszystkich dni tygodnia w czasie obowiązywania Dekretu Księdza Arcybiskupa.