Przypomnienie o opłatach za miejsca

Uprzejmie przypominamy, o konieczności wznowienia opłat za miejsca. Opłata za 20 lat wynosi 800 zł, pobierana jest jednorazowo za cały okres. Zapraszamy do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.