REGULAMIN CMENTARZA
przy ul. Cmentarnej w Rumi
(Stara Rumia)

             Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.

Cmentarz opiera zarząd o prawo prawie Rzeczpospolitej Polskiej wyrażone w Ustawie z dn. 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi poprawkami.

 

 1. Cmentarzem w Rumi zarządza Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Firma Pogrzebowa „Ostatnia Posługa”.
 3. Na cmentarzu można dokonywać pochówku tylko w grobowcu (grób wymurowany).
 4. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 5. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 6. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby (Dziennik Ustaw nr.47 z dn. 20.10.1972 poz.298).
 7. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
 8. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na pogrzeb, ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów, kostki brukowej przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 10. Ubezpieczenia pomników przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą dokonujemy we własnym zakresie. Parafia nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody.

 

 1. Zabrania się:
 2. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 3. wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, zanieczyszczania cmentarza,
 4. samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 5. Przebywania na cmentarzu w godzinach 20:00-6:00
 6. Osoby korzystające z terenu cmentarza są zobowiązane do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 7. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać
  w dni powszednie.
 9. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 Administrator Cmentarza
Proboszcz Parafii

Rumia, 15 września 2014 roku

cmentarz-plan

 

Kategorie: Cmentarz