Odpust Opatrzności Bożej – kazanie odpoustowe ks. Henryka Skorowskiego

W odpowiedzi na prośby o nagranie kazania odpustowego ks. Henryka Skorowskiego pragnę im zadośćuczynić.  Kazanie zostało zamieszczone na srtonie BogTube, na której znaleźć można również konferencje, filmy katolickie oraz wiele innych ciekawych rzeczy 

kliknij – aby posłuchać