Warunki przystąpienia do sakramentu Małżeństwa

 1. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się (3 miesiące przed ślubem) do Kancelarii w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

 2. Dokumenty należy przedstawić podczas pierwszego spotkania:

 3. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni uczestniczą również w konferencjach poradnictwa rodzinnego i konferencji z duszpasterzem parafii.

Wymagane dokumenty podczas pierwszego spotkania

 1. Dowody osobiste,

 2. Świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od dnia ślubu),

 3. Dane: rok i parafia I Komunii św., rok i parafia bierzmowania

 4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

 5. Kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,

 6. Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego

 7. Dane osobowe świadków (Imiona, Nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres

Formalności związane z zawarciem małżeństwa konkordatowego

 1. Ślub konkordatowy ma jednocześnie skutki cywilne i kościelne.
  Ślub może być zawierany w parafii narzeczonego lub narzeczonej. W Polsce przyjęty jest zwyczaj zawierania ślubu w parafii narzeczonej. (Parafię określa się co do stanu faktycznego mieszkania)
  Po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej – nie później niż 3 miesiące przed ślubem – (w parafii narzeczonego/narzeczonej) należy:

  1. Ustalić datę ślubu.

  2. Stwierdzić fakt – datę i miejsce –  chrztu i bierzmowania narzeczonych. W przypadku chrztu w innej parafii należy uzyskać świadectwo chrztu (nie może być starszy niż 3 m.-cy), na dokumencie tym widnieje również adnotacja o bierzmowaniu

  3. Posiadać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach  przedmałżeńskich. Miejsce (parafia) odbycia nauk jest dowolne.

  4. Pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego  zaświadczenie o prawie do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego ( ważne 6 miesięcy do daty ślubu) . Zaświadczenie zostanie wydane po złożeniu przez narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa świeckiego i złożeniu oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa.

  Po zgromadzeniu przez narzeczonych w/w dokumentów należy umówić się (w terminie ok. 3 m.-ca od daty ślubu) z księdzem na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych i przedstawić zgromadzone dokumenty. Ostatnią formalnością będzie przystąpienie przez narzeczonych do dwóch spowiedzi przedślubnych.

Poradnictwo małżeńskie

Spotkania organizuje P. Jarosław Szydłak. Prosimy o ustalenie terminu spotkania telefonicznie: 693 947 213

wiedzieć więcej

Scroll to Top