Warunki przystąpienia do sakramentu Małżeństwa

  1. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się (3 miesiące przed ślubem) do Kancelarii w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.
  2. Dokumenty należy przedstawić podczas pierwszego spotkania:
  3. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni uczestniczą również w konferencjach poradnictwa rodzinnego i konferencji z duszpasterzem parafii.

Wymagane dokumenty podczas pierwszego spotkania

  1. Dowody osobiste,
  2. Świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od dnia ślubu),
  3. Dane: rok i parafia I Komunii św., rok i parafia bierzmowania
  4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  5. Kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,
  6. Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  7. Dane osobowe świadków (Imiona, Nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres)