Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

chrystus-krc3b3l-wszechc59bwiataKościół katolicki 22 listopada obchodzi ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego. Podsumowaniem całego roku jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi.

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał on dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

Teksty liturgii Mszy św. - ZOBACZ

rok liturgicznyOstatnia niedziela Roku Kościelnego stała się od wielu lat zaproszenia do włączenia się w czasem nowy Rok liturgiczny.

Celem kolejnego roku duszpasterskiego 2015/16 (rozpoczynającego się w pierwszą niedzielę Adwentu) będzie odnowa życia w Chrystusie, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym.

Służyć temu będzie program: "Nowe życie w Chrystusie", bazujący bazować na trzech filarach: sakrament chrztu, nowy człowiek i duchowość chrzcielna. "Chcemy w tym czasie - wyjaśnił - dążyć do odkrycia łaski chrztu, by żyć nią w codzienności".

Duchowe przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski - ZOBACZ

logo