Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie
wszystkiego tego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne.
Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności.
Do udziału zapraszamy każdego człowieka dobrej woli.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych,
zwłaszcza alkoholizmu, narkomani oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą
ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistnić siebie zgodnie ze swoim
powołaniem.
Krucjata wpatrzona jest w Krzyż Chrystusa jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad
wszelkim złem. Krzyż to symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości i jest jedyną drogą do
skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę Krzyża, trzeba pokonać lęk –
dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwolenie ludzi z lęku.
Słowa ,, Nie lękajcie się” często wypowiadane przez Chrystusa a także często przywoływane
przez Świętego Jana Pawła II przypominają członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem
jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.
Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego
Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

 • ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka.
 • modlitwa indywidualna i wspólnotowa.
 • post, całkowita abstynencja od alkoholu.
  Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem
  ( Ten rodzaj złych duchów wypędza się postem i modlitwą Mt.17,21).
  Modlitwa, poparta postem często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da
  się zrobić. Ona również przemienia członków Krucjaty w pokornych świadków Bożego
  działania a zniewolonych przyprowadza do źródła życia.
  Modlitwa i post stanowią serce programu działania KWC.
  Abstynencja od alkoholu w KWC to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości
  i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.
  Dla członków Krucjaty abstynencja to :
 • czyn osobistej wolności,
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych dla których abstynencja jest warunkiem trzeźwości,
 • skuteczny środek przemiany obyczajów,
 • sposób pracy nad sobą w kształtowaniu charakteru,
 • środek profilaktyczny i wychowawczy,
 • znak miłości do Ojczyzny.

Włączenie się w poczet Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jest równoznaczne z podjęciem
całkowitej abstynencji, niekupowanie i nie częstowaniem alkoholu, deklarowanej na piśmie z
wpisaniem do Księgi Czynów Wyzwolenia.
Przyjmuje się dwie formy złożenia zobowiązań abstynenckich:

 • na jeden rok, stając się kandydatem do KWC,
 • na czas przynależności do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.
  >Jeśli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,
  >Jeśli myślisz o przyszłości swojej rodziny,
  >Jeśli pragniesz kształtować nasze życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej,
 • otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.
  Chętnych i zainteresowanych zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca na godz. 8.00 na
  Mszę Świętą w intencji ,, O wolność i wyzwolenie z lęku” dla wszystkich uzależnionych jak
  i za wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
  Dodatkowo zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.00 po wieczornej Mszy
  Św. do górnej salki Oratorium na spotkanie modlitewno formacyjne w grupie.

Ks. Marek Konkol.
Krzysztof Śramski.