Konkurs Szopek -regulamin 2013

Regulamin Adwentowy Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w roku 2013

  

 

       I.            ORGANIZATORZY  KONKURSU

 

– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Konstantyna Dominika przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

    –  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

    –  Urząd Miasta Rumi

 

    II.            CELEM KONKURSU JEST:

 

– kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem,

– podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych,

– przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa,

– wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,

– pobudzanie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin,

– nawiązanie do dziedzictwa kulturowego,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień plastycznych.

 

 

 III.            TEMATYKA KONKURSU:

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, wykonanie figurek przez uczestników, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

 

 IV.            WARUNKI KONKURSU:

 

1.    W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie  w następujących kategoriach:

a)      – prace dziecięce w II grupach wiekowych:

                                                                                   1 –  dzieci z klas I – III

                                                                                   2 – dzieci z klas IV – VI

b)      – prace rodzinne

 

2. Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w ubiegłorocznym konkursie.

3. Każdy uczestnik lub rodzina powinni dostarczyć jedną pracę wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych

 

4.  Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Prace powinny zawierać na trwałe przymocowany opis  zawierający dane: imię,  nazwisko autora i klasę, nazwę szkoły oraz numer kontaktowy. Prosimy o przymocowanie danych w niewidocznym miejscu

 

5. Termin i miejsce składania szopek:

Ø  Szopkę należy dostarczyć do salki Akcji Katolickiej ( organistówka) – Rumia, ul. Kościelna 20 w dniach 13grudnia od godz. 14.00 do 17.00 lub 14 grudnia w godzinach od 10.00 do 12.00

Ø  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się 15 grudnia w Kościele po Mszy Św. o godz.11.00

Ø  Po ogłoszeniu wyników Ks. Proboszcz i członkowie Akcji Katolickiej zapraszają wszystkich uczestników konkursu na poczęstunek do salki w organistówce

Ø  Wystawa prac nagrodzonych w Kościele do 16 grudnia

Ø  16 grudnia w poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 oddajemy prace wszystkim autorom i wykonawcom

Ø  za prace nie odebrane organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

IV. OCENA I NAGRODY

 

1.    Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów

2.    Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

·         tradycyjność i nawiązanie do konkursu szopki,

·         ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,

·         opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów,

·         wkład pracy,

·         samodzielność wykonania pracy (a nie np.  kupione figurki)

·         estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

·         walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).

 

3.      Komisja Konkursowa oceni szopki przyznając I, II, III miejsce  i nagradzając wykonawców najpiękniejszych szopek.

 

4.      Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w szkole oraz na stronie internetowej naszej szkoły www.sp1rumia.fc.pl oraz stronie internetowej naszej parafii   http://rumiakrzyz.pl/

 

5.      Informacje związane z konkursem można uzyskać u katechetów pracujących  w SP1 i na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „katecheza”, na stronie parafii lub pod nr telefonu 507 314 685