W roku szkolnym i podczas ferii zimowych

  • wtorek: 8.30-10.30; 17.00-18.00
  • środa: 8.30-10.30
  • czwartek: 8.30-10.30; 17.00-18.00
  • sobota 8.30-10.30;

W czasie wakacji letnich

  • wtorek: 8.30-10.30; 17.00-18.00
  • sobota 8.30-10.30;