Sakramentu chrztu udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Sumie (g.12.30).

 1. Zgłoszenia w kancelarii zamiaru chrztu dokonujemy ok. 2 tygodnie przed planowanym chrztem z dokumentami:
  • świadectwo zawarcia małżeństwa w parafii,zgoda ks. proboszcza z parafii zamieszkania chrzestnych
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).
  • metryka urodzenia dziecka
 1. Konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed 2 i 4 niedzielą miesiąca o g. 17.00 w Organistówce.
 2. Przed liturgią (ok. 15 minut) do kancelarii przychodzą rodzice i rodzice chrzestni
 3. Ustawiamy się w drzwiach kościoła parami rodzice z dzieckiem na ręku za nimi rodzice chrzestni
 4. Fotograf, kamerzysta wykonuje zdjęcia podczas istotnych celebracji chrztu w drzwiach kościoła i przy obrzędach przy chrzcielnicy.
  W innych momentach liturgii mszy św. proszę nie wykonywać tej pracy ze względu na modlitwę wiernych w kościele.

Chrzestni powinni być wierzący i praktykujący, troszczący się o życie duchowe, czego wyrazem jest między innymi przyjęcie sakramentu bierzmowania.Nie akceptujemy wyboru chrzestnych żyjących w konkubinacie, wolnym związku.