Relacja z Mszy trydenckiej ks. Jana Kaczkowskiego

Dwa tygodnie temu gościliśmy ks. Jana Kaczkowskiego, założyciela Puckiego Hospicjum, który w naszym kościele parafialnym odprawił swoją pierwszą publiczną Mszę trydencką. Ks. Jan od dawna deklarował, że odprawienie Mszy trydenckiej jest jego marzeniem, cieszymy się, że właśnie w naszej wspólnocie mógł to marzenie zrealizować. We Mszy uczestniczyli wierni z naszej parafii na czele z ks. Lechem Idźkowskim, naszym stałym celebransem, a także wielu innych wiernych z Rumi i spoza niej. Prezentujemy krótką relację filmową z tego wydarzenia i zapraszamy na Msze trydenckie odprawiane przez ks. Lecha w każdą niedzielę o godz. 16.30.

Wspólnota wiernych skupionych wokół Mszy trydenckiej

Od połowy ubiegłego roku działa przy naszej parafii grupa wiernych pielęgnujących liturgię Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli tzw. Mszy trydenckiej. Budujemy naszą duchowość w oparciu o liturgię przepełnioną zarówno śpiewem chorału gregoriańskiego, jak i osobistą kontemplacją w ciszy, liturgię w języku łacińskim, z użyciem tradycyjnych szat liturgicznych, w takiej formie jak sprawowano ją dawniej przez wieki.

Środowiska wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii cieszą się trwałym rozwojem na świecie i w Polsce, głównie dzięki decyzji papieża Benedykta XVI, który w roku 2007 poszerzył dostęp do tej formy liturgii i określił, że jest ona „nadzwyczajnym wyrazem tej samej zasady modlitwy” co liturgia, jaką znamy na co dzień.

Msze trydenckie są otwarte dla wszystkich wiernych, zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 16.30 do naszego kościoła parafialnego. Ewentualne zmiany terminów celebracji, uzależnione od szczególnych uroczystości i wydarzeń parafialnych, są zawsze ogłaszane.

W ramach wspólnoty wiernych uczestniczących we Mszy, na czele z celebransem, ks. Lechem Idźkowskim SDB, działa grupa ministrantów i schola śpiewaków wykonujących chorał gregoriański i tradycyjne pieśni polskie. Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn do nauki posługi ministranckiej, a także wszystkich chętnych do przygotowywania śpiewu.

Wspólnota planuje spotkania formacyjne mające na celu pogłębienie wiedzy na temat tej formy liturgii. Każdego, kto ma jakiekolwiek pytania na temat naszej wspólnoty, zapraszamy do zakrystii po każdej Mszy trydenckiej.