Kongregacja Odpowiedzialnych 2013

"Narodzić się na nowo"- to hasło tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbywającej się w dniach 22-23.02.2013r. na Jasnej Górze.

Diecezję Gdanską reprezentował między innymi Rejon Rumski, ktorego Moderatorem ks.Janusz Tokarczyk. Ponad 1200 osób czynnie zaangażowanych w Ruch Światlo-Życie uczestniczyło w czasie konferencji. Podczas tegorocznej kongregacji poruszano tematy dotycząe Nowej Ewangelizacji (ks. bp. E. Dajczak) oraz zaangażowania i odpowiedzialnośi za Kosciół. Zainteresowanych pogłąbieniem tematu zapraszamy na strone: www.oaza.pl

Marsz Rodzin 2012

Święta Rodzino z Nazaretu Błogosław Naszym Rodzinom.

U progu kończącego się 2012 roku w dzień Święta Świętej Rodziny z Nazaretu w Roku Wiary, który ogłosił Papież Benedykt XVI już ósmy rok z rzędu po wieczornej mszy św. kapłani, siostry zakonne, rodziny, młodzież jak i wszyscy wierni rumskich parafii, przemaszerowali z kościoła pod wezwaniem „ Podwyższenia Krzyża Świętego” w Rumi, głównymi ulicami naszego miasta, dziękując Panu Bogu za dar życia i za wszelkie błogosławieństwo w naszych rodzinach w minionym 2012 roku.

W marszu, podczas którego odmawiana była tajemnica radosna różańca świętego i który był przeplatany pieśniami kolęd, dotarliśmy do pomnika Jana Pawła II, przy którym odsłuchaliśmy słów Naszego Papieża skierowane do rodzin i odśpiewaliśmy Barkę, ulubioną pieśń Ojca Świętego. Następnie przemaszerowaliśmy do sąsiedniej parafii ks. Salezjanów, do kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych gdzie czekali już na nas miejscowi duszpasterze. Tutaj w modlitewnym skupieniu jedno z małżeństw w imieniu wszystkich, zawierzyło wszystkie nasze rodziny i wszystkich uczestników marszu, opiece Świętej Rodzinie z Nazaretu jak również okazaliśmy wdzięczność naszemu Bogu Ojcu wyśpiewując uroczyste Te Deum.

Miejscowy kapłan ks. Jacek Żurawski podziękował wszystkim uczestnikom marszu, przekazując wdzięczność i troskę małżonków w wychowaniu swoich dzieci i zaangażowaniu rodzin w parafiach w Kościele i w świecie. Po tym wszystkim nastąpił błogosławieństwo rodzin i wszystkich uczestników marszu.

Marsz Rodzin w tym dniu był jeszcze poprzedzony ewangelizacją wygłoszoną w formie świadectwa, jednej z rodzin z Domowego Kościoła- Justyny i Macieja Kopickich. Małżeństwo to podzieliło się tym, co uczynił w ich rodzinie i w nich samych Pan Jezus za pośrednictwem wspólnoty Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie. Celem świadectwa było ukazanie piękna współpracy na płaszczyźnie Bóg i Rodzina i efektów tej Bożej Miłości. Mamy nadzieję, że po tym tak pięknym dniu, znajdą się małżeństwa z naszych parafii, które będą chciały odpowiedzieć Panu Bogu na słowa,, Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci” i podjąć trud wspólnego wychowania dzieci w miłości małżonków wzorując się na Świętej Rodzinie Nazaretu. Wdzięczni Bogu za cały ten dzień powiedzmy wszyscy razem,,

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen”.

Krzysztof Śramski.

Domowy Kościół

Jedną z grup formacyjnych w naszej parafii jest Oaza Rodzin, inaczej zwana Domowym Kościołem. Ruch ten wywodzi się z oazy, którą założył ks. Franciszek Blachnicki w 1963 roku dla dzieci i młodzieży. Szybko jednak okazało się, że młodzi ludzie, zakładając rodzinę pragną dalej kontynuować pracę nad swoją duchowością i wybrali małżeństwo jako drogę do zbawienia i to dla nich ks. Franciszek powołuje Domowy Kościół.

Oaza Rodzin skupia małżeństwa, które tworzą kręgi składające się z 4-6 par, którym przewodniczy para animatorska. W naszej parafii istnieją cztery kręgi.
Formacja duchowa w Domowym Kościele czyni nasze małżeństwa lepszymi, szczęśliwszymi i bardziej świętymi.

Spotkania w kręgach odbywają się tylko raz w miesiącu, ale pracę formacyjną realizujemy na co dzień, poprzez codzienną modlitwę osobistą, modlitwę małżeńską oraz modlitwę rodzinną.

Do zobowiązań kształtujących naszą duchowość należy również regularne spotkanie ze Słowem Bożym, praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną. Jednym z bardzo znaczących zobowiązań jest comiesięczny dialog małżeński i uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Propozycja rozwoju duchowego poprzez udział w kręgach Domowego Kościoła skierowana jest do współczesnego człowieka, żyjącego w małżeństwie, zapracowanego, obarczonego licznymi obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi.

Małżonkowie, poprzez skierowanie swojej uwagi na duchowość małżeńską dążą do świętości wspólnie. Budują prawdziwą jedność małżeńską, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Opiekunem duchowym Domowego Kościoła w naszej parafii jest - ks. Janusz Tokarczyk.


Jeśli czujecie potrzebę bliższego kontaktu z Bogiem i chcielibyście zaprosić Go do swojego małżeństwa - czekamy na WAS!!!

ks. J.Tokarczyk, tel.:  600-466-555