z Humane Vitae Pawła VI

Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością z którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty. Jeżeli w każdej epoce pełnienie tego obowiązku stawiało przed sumieniem małżonków trudne problemy, to współczesny rozwój społeczeństwa ludzkiego spowodował takie przemiany, że powstały nowe zagadnienia, których Kościołowi nie wolno pomijać milczeniem, ponieważ odnoszą się one do spraw tak ściśle związanych z życiem i szczęściem ludzi. [cały dokument]

Sakrament Małżeństwa – kancelaria

  1. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się (3 miesiące przed ślubem) do Kancelarii w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.
  2. Dokumenty, które należy przedstawić podczas pierwszego spotkania:
  • dowody osobiste,
  • świadectwa chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (liczone od dnia ślubu),
  • dane: rok i parafia I Komunii św., rok i parafia bierzmowania
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • kserokopie świadectwa szkolnego z ostatniej klasy,
  • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  • Dane świadków (Imię, Nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres)
  1. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni uczestniczą również w konferencjach poradnictwa rodzinnego (p. Karolina Warzocha 501 550 098) i konferencji z duszpasterzem parafii.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 2014

MBAdopcja„Bóg ….. Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę świętości życia,
którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny”
(KKK poz.2271)

 

 

 

KAŻDY CHRZEŚCIJANIN MOŻE ZŁOŻYĆ DAR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ I PRZEZ DUCHOWĄ ADOPCJĘ OCALIĆ OD ŚMIERCI NIENARODZONE DZIECKO. Nad nieznanym, a wybranym przez Boga dzieckiem otworzy parasol ochronny modlitwy, wyrzeczeń, postu i ofiary i przez 9 miesięcy modlić się będzie o uratowanie go od śmierci. Dziecko ma prawo do wychowania w naturalnej rodzinie, otoczone macierzyńską i ojcowską miłością i troską; ma po prostu prawo do miłości – żeby usłyszało, dostrzegło, odczuło, że jest dla kogoś najważniejsze na świecie. Takie warunki stwarza duchowa adopcja, która w przeciwieństwie do adopcji prawnej dziecka po urodzeniu, nie jest aktem usynowienia przez obcą osobę i nie oznacza odejścia dziecka od naturalnej rodziny. Poprzez całkowite zawierzenie Bogu nie znanego nam dziecka zagrożonego zagładą wypraszamy mu dar ocalenia od śmierci oraz prawe i sprawiedliwe życie po urodzeniu. Duchowa adopcja, wypływająca z idei miłości miłosiernej dla istoty najmniejszej i najbardziej bezbronnej, jest bezpośrednim powierzeniem Bogu – Stwórcy adoptowanego dziecka w modlitwie, w błaganiu o zmianę myślenia rodziców, w prośbach, aby wypełnieni miłością nie zamykali się na nowe życie.

JAK ZRODZIŁA SIĘ DUCHOWA ADOPCJA? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zainicjowała Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej. W styczniu 1987 r. została przeniesiona do Polski. Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zostały przeprowadzone w kościele OO. Paulinów w Warszawie pw. Ducha Świętego 02 lutego 1987 roku.

ISTOTA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej z 20 tajemnic Różańca (Ojcze nasz + 10 Zdrowaś Mario) oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Można także dołączyć dowolnie wybrane praktyki np. częsta Spowiedź i Komunia św., Adorację Najświętszego Sakramentu, post o chlebie i wodzie, walkę z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, nowenny, litanie, koronki. Wybór praktyk należy ograniczyć do jednej lub dwóch.

CZY MOŻNA PODEJMOWAC DUCHOWĄ ADOPCJĘ BEZ DODATKOWYCH PRAKTYK? Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

KTO MOŻE PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO? Duchową adopcję może podejmować każdy chrześcijanin – osoba świecka i konsekrowana, mężczyźni i kobiety w każdym wieku. Mogą je podejmować także dzieci, ale pod opieką rodziców.

ILE ILE RAZY MOŻNA PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ ADOPCJĘ? Można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań adopcyjnych.

CZY MOŻNA NARAZ ADOPTOWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO? Duchowa adopcja, za każdym razem, dotyczy tylko jednego dziecka w łonie matki zagrożonego zagładą i wypełniana jest modlitwą i praktykami przez 9 miesięcy, to jest przez okres zagrożenia dziecka zabiciem.

CZY WIEMY, JAK MA NA IMIĘ DZIECKO, KTÓRE MAMY ADOPTOWAĆ DUCHOWO, JAKIEJ JEST NARODOWOŚCI, JAKIEGO JEST WYZNANIA ITP? Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg, który je wybiera do duchowej adopcji. CZY

GRZECHEM JEST, JEŚLI DANEGO DNIA ZAPOMNI SIĘ ODMÓWIĆ MODLITWĘ ADOPCYJN? Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie złożonego przyrzeczenia.

CZY PRZERYWA SIĘ DUCHOWĄ ADOPCJĘ W PRZYPADKU, GDY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS ZANIEDBAŁO SIĘ MODLITWĘ ADOPCYJNĄ? Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W przypadku krótkiej przerwy, należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni. Wybór z opracowania pt. „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest propozycją otwartą dla każdego”(Imprimatur Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z dnia 04 11.1996 r.). wyboru dokonali: Adela Szramkowska i M.St.Mański z Poradni Rodzinnej przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

PS.

Wszystkich którym problem jest ten bliski zachęcamy do włączenia się w tę działalność apostolską na rzecz obrony życia poczętego i zapraszamy w dniu 02 lutego 2014 roku w Święto Ofiarowania Pańskiego na uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas Mszy św. o godz. 09.30

Adopcja Dziecka Poczętego 2013

Wrażliwi parafianie na los dzieci poczętych w dzień Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2013 roku podjęli się duchowej adopcji.

Do swojego życia przyjęto 48 dzieci. Dokonano tego podczas mszy św. wieczornej o godzinie 18.30.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Życie i godność każdej istoty ludzkiej

               W dniu 14 sierpnia 2012 r. w Auli im. Jana Pawła II Seminarium Duchownego w Gdańsku wygłosił wykład o ww. tytule Pan dr Tadeusz WASILEWSKItwórca pierwszej kliniki leczenia niepłodności małżeńskiej NAPROMEDICA w Białymstoku.

       

  Spotkanie było zorganizowane przez Diecezjalną  Poradnię  Rodzinną oraz  Human Life International – Polska . Uczestnikami  wykładu byli między innymi Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, Ewa Kowalewska – jedna ze współorganizatorek peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej „Od oceanu do Oceanu”, Anna Mrozowicz – diecezjalna doradczyni poradnictwa rodzinnego oraz liczni doradcy  i nauczyciele NPR naszej Diecezji. Wykład był poświęcony najnowszej metodzie leczenia niepłodności, ale nie tylko. Doktor Wasilewski przedstawił drogę  swojego rozwoju zawodowego, jako lekarza ginekologa zajmującego się leczeniem niepłodności metodą in vitro przez 20 lat i Jego przeminę poglądów  natury etycznej               i moralnej na skutek ciągłej selekcji Istnień Ludzkich na szkiełku laboratoryjnym na korzyść naprotechnologii –  tj. systemu profesjonalnego leczenia opracowany przez prof. Hilgersa w USA. Całość wykładu można przeczytać lub wysłuchać na następujących stronach internetowych.:http://www.napromedica.pl/video.php,http://gosc.pl/doc/987562.Blogoslawiona-wina/2http://www.maryja.tv/component/content/article/3-transmisje/50-leczenie-niepodnoci-transmisja-wykadu-dr-t-wasilewskiego

              

Wykład był przepięknym świadectwem Człowieka, który zawierzył Najwyższemu i powierzył sprawy obrony życia Matce Najświętszej, Królowej Rodzin    i Jasnogórskiej Pani.

Poniżej kilka zdjęć dr Wasilewskiego i jego współpracowników zapożyczonych z ww. stron internetowych

Dr T.WASILEWSKI przed Katedrą w Gdańsku Oliwie podczas uroczystego pożegnania Ikony Jasnogóskiej, udającej się do Sanktuarium w Wejherowie

 

A.Szramkowska  i M. Mański

Ikona w obronie życia

       5 maja br do Częstochowy przyjechali przywódcy ruchów obrony życia z 18 krajów, których zamiarem było w najbliższym czasie przeprowadzić Matkę Bożą w kopii Ikony Jasnogórskiej przez kolejne kraje całej Azji i Europy, od Oceanu Spokojnego do Oceanu Atlantyckiego – od Władywostoku do Fatimy. [czytaj dalej w pdf]