Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na styczeń 2018

Drodzy Ministranci i Rodzice.

Od I Niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy Nowy rok duszpasterski, którego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.I. Rok 2017/18 Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego. Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4). Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

II. Rok 2018/19 Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha. Hasło: „W mocy Bożego Ducha”. Symbol: języki ognia.

 

Ogłoszenia na styczeń 2018

Plan wizyty duszpasterskiej 2017-2018

2018 01 14-20 - Lista kolędowa

Kadzidło. Kadzidło jest symbolem modlitwy, która wznosi się ku Bogu, jako wyraz oddawanej Mu czci i chwały. Ofiarowując kadzidło, Mędrcy uznali w Jezusie Boga. Mirra. Mirra jest cennym balsamem używanym podczas uroczystości. Namaszczano nią także zmarłych i dodawano do wina skazańcom jako środek znieczulający. Ofiarowując mirrę, Mędrcy uznali w Jezusie człowieka.

 

Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na grudzień 2017

Króluj nam Chryste !!!

Drodzy Rodzice, Ministranci i Przyjaciele. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc szczególnie w czasie Uroczystości Wszystkich Świętych, przy sprzedaży zniczy oraz w trakcie wyjazdu do Piły na turniej halowy dla ministrantów.

* Dzięki zaangażowaniu i trosce animatorów i rodziców w Niedzielę, 3 grudnia na Mszy św. o godz. 11:00 grono ministrantów powiększy się o 4 nowych chłopców.

*  Od 15 listopada rusza kolejne edycja Kursu lektorskiego. Zaplanowanych zostało 11 spotkań formacyjnych, które zakończą się wyjazdem na wakacje ministranckie. Dla osób uczestniczących przygotowane zostały spotkania teoretyczne i praktyczne. Lista i lematów spotkań znajdują się w gablotce. Zapraszam lektorów do zainteresowania się pogłębienia wiedzy.

Kalendarz LSO  - grudzień 2017

Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na listopad

Serdecznie dziękuję za dotychczas okazane wsparcie w dziele budowania Wspólnoty skupiającej wokół siebie Ministrantów i Rodziny. Każda form

a zaangażowania, poświęcony czas to nieoceniona pomoc. Proszę o zapoznanie się z informacjami i przypomnienie o niektórych sprawach swoim synom. Czytaj dalej Ogłoszenia dla ministrantów i rodziców na listopad