Etap Rejonowy – XVII Wojewódzko Metropolitarny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

W dniu 9 marca 2018 r. młodzież szkolna Archidiecezji Gdańskiej przystąpiła do eliminacji rejonowych XVII KONKURSU BIBLIJNEGO w roku szkolnym 2017/2018.

Podobnie jak w latach ubiegłych odbył się w gościnnych progach Zespołu Szkół Salezjańskich przy Parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenie Wiernych w Rumi. Organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego także w Rumi. Czytaj dalej Etap Rejonowy – XVII Wojewódzko Metropolitarny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

XVII Wojewódzki Metropolitarny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

      Organizowany przez
                AKCJĘ   KATOLICKĄ ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

                              „KSIĘGA WYJŚCIA”   

K O N K U R S   P L A ST Y C Z N Y                    22 lutego 2018 roku

PROTOKÓŁ
      W  dniu 22 lutego 2018r w ramach Konkursu Biblijnego  zostały ocenione prace plastyczne uczniów szkół podstawowych  przez  Komisję Konkursową.

Decyzją Komisji przyznano:

KLASY „ 0”
Nagrodę za udział w Konkursie jako jedynemu uczestnikowi w tej grupie
          SEWERYNOWI  DARGACZ – Szk. Podst. w Jeleńskiej  Hucie - Szemud

 KLASY 1 – 2
I    MIEJSCE  -  KRZYSZTOF  STOBBA – Szk. Podst. w Bojanie
II   MIEJSCE  -  ZUZANNA DARGACZ  -  Publ. Szk. Sióstr Salezjanek w Rumi
III  MIEJSCE  -  ADRIAN  GŁOWACKI -   Szkoła Podst. Nr 6 w Rumi
WYRÓŻNIENIE - MARIA  BARAŃSKA -  Szkoła Podst. Nr 9  w Rumi
  ZUZANNA JEZIOREK -  SzkołaPodst. Nr 6  w Rumi
ANNA  GRABOWSKA- Publ. Szk. Sióstr Salezjanek w Rumi

KLASY 3- 4
I   MIEJSCE  -  HUBERT  MUELLER -  Szkoła Podst. Nr 1 w Rumi
II  MIEJSCE  -  TOMASZ TALAREK -  Szkoła Podst. Nr 4 w Redzie
                           PIOTR  MAZUR - Szkoła Podst. w Mostach
III  MIEJSCE-  ANTONINA KASPRZYCKA-BUC - Szk. Podst. Nr 1 w Rumi
WYRÓŻNIENIE - JULIA  JASZCZYSZYN – Szk. Podst.j w Bojanie
                             PIOTR  MALEK – Szk. Podst. Nr 4 w Redzie
OLIWIA  GAWŁOWSKA – Szk. Podst. Nr 4 w Redzie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a zwłaszcza Laureatom. Dziękujemy Katechetom i Rodzicom za motywację udziału dziecka w Konkursie oraz pomoc w wykonaniu pracy plastycznej.

                                                                                   Adela Szramkowska –                                                                 prezes Paraf. Oddziału Akcji Katolickiej
przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej.
Współfinansowany przez ENERGĘ Spółkę Akcyjną